Bestel voor 25 euro voor gratis verzending!

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

                                                                                                              

logo

.

Privacy Beleid

Privacy Beleid

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-03-2016.
 
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens wij verzamelen als jij onze website gebruikt, waarom wij deze

gegevens verzamelen en hoe wij hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Woon247. Jij dient je ervan bewust te zijn dat Woon247 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 
Woon247 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Cookies

 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.


Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om

je sitebeleving te personaliseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Cookies uitzetten

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –

services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gegevens

 

Wij verzamelen ook gegevens die je ons vrijwillig toestuurt. Bijvoorbeeld:

-       Gegevens die je verstrekt door formulieren te verzenden via onze website. Dit gebeurt wanneer jij  je registreert voor het verzenden van bestellingen of abonneert op nieuwsbrieven en meldingen;

-       Wanneer je contact met ons opneemt kan de correspondentie door ons worden opgeslagen;

-       Reacties op onderzoeken die we uitvoeren en waaraan jij wenst deel te nemen;

-       Berichten, commentaar of andere inhoud die jij naar een site van Woon247 uploadt of daarop plaatst.

 

Gegevens die je persoon betreffen of aan de hand waarvan je kunt worden geïdentificeerd, worden door ons aangemerkt als 'persoonsgegevens'. In het algemeen verzamelen we via onze website geen gevoelige persoonsgegevens. Indien we dergelijke

gegevens willen verzamelen, zullen we je verzoeken om uitdrukkelijk in te stemmen met het doel waarvoor we de gegevens willen aanwenden. Als je ons ongevraagd gevoelige persoonsgegevens verstrekt, stem je ermee in dat we die gegevens gebruiken

conform de toepasselijke wetgeving. De term 'gevoelige persoonsgegevens' heeft betrekking op de diverse categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere wetten inzake gegevensprivacy een speciale behandeling vereisen, waaronder

in sommige gevallen de noodzaak voor het verkrijgen van expliciete toestemming. Tot deze categorieën behoren persoonlijke identificatienummers, financiële gegevens, gegevens omtrent persoonlijkheid en privéleven, ras of etnische afstamming,

nationaliteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere vergelijkbare overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of professionele of beroepsorganisatie, lichamelijke of geestelijke

gezondheid, verslavingen, geslachtsleven, eigendomszaken of strafblad (inclusief informatie omtrent vermoedelijke criminele activiteiten) en biometrische of genetische gegeven

 

Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonlijke gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we om je relevante informatie te verschaffen, om verzoeken te verwerken die je via de website indient en voor andere doeleinden die door ons worden aangeduid op het moment dat de gegevens

worden verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld voor het volgende worden gebruikt:

-       Om je bestelling te kunnen verzenden;

-       Om contact met je op te nemen, naar aanleiding van een retourzending (met jouw toestemming, indien vereist);

-       Om te voldoen aan je verzoek om een nieuwsbrief, of aanvullende informatie te verzenden.


Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet

verder verspreid worden. Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer je op een link naar een van deze sites klikt, dient je je ervan bewust te

zijn dat deze sites een eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor dat beleid of die sites. Neem daarom altijd eerst dat beleid door voordat je persoonlijke gegevens naar die sites

verzendt.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

 

Wanneer je jouw gegevens aan ons ter beschikking stelt, dan worden deze nimmer doorgegeven aan derden, al dan niet tegen betaling.

 

Mogelijk dienen we uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden na te leven of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Woon247, onze

klanten of anderen te beschermen.

 

Verder ondernemen we redelijke stappen om de veiligheid te waarborgen van persoonsgegevens die via de website van Woon247 zijn verzameld.


Zo hebben wij een SSL certificaat. Dit certificaat zorgt voor de beveiliging van online transacties en bescherming van inlog en klantgegevens. Je kunt de beveiliging herkennen aan het groene hangslot of een groene adresbalk. 

 

 Persoonlijke informatie


Je hebt het recht om te weten of wij gegevens over u bewaren en, als dit het geval is, tot toegang tot die gegevens en om te eisen dat de gegevens worden aangepast als deze niet juist zijn. Hiertoe dien je schriftelijk een verzoek in te dienen. Sluit

hierbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij. Het Burger Service Nummer (BSN) hebben wij niet nodig en kun je op de kopie onleesbaar maken. Na het ontvangen van het schriftelijke verzoek en kopie geldiglegitimatiebewijs, sturen wij een

overzicht van de bij ons geregistreerde informatie. De door jou opgestuurde kopie van jouw legitimatiebewijs sturen wij bij deze informatie retour.
 

Wijzigen gegevens


Je kan altijd de door jou verstrekte persoonlijke gegevens zelf inzien en wijzigen op onze website.

 

Updates van privacybeleid

 

Woon247 behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen; bij het privacybeleidvermelden we echter altijd de datum waarop dit voor het laatst is gewijzigd. Door de website te gebruiken na

wijzigingen of gewijzigd beleid, stem je in met de wijzigingen. We raden je aan ons privacybeleid bij elk bezoek aan onze website door te nemen, zodat je altijd weet hoe je gegevens door ons worden gebruikt.